Z Dvorec Trebnik – SOBE po pooblastilu Občine Slovenske Konjice upravlja javni zavod Splošna knjižnica Slovenske Konjice (enota TIC Slovenske Konjice), Mestni trg 4, 3210 Slovenske Konjice.

I.
Območja uporabe

1. Splošna pravila in pogoji se nanašajo na vse proizvode in storitve, ki jih nudi nastanitveni del Dvorca Trebnik pod naslovom Dvorec Trebnik – SOBE.

2. V primeru, da Dvorec Trebnik – SOBE spremeni splošne pogoje poslovanja pred prenehanjem veljavne pogodbe, bo posodobljena različica vključena v pogodbo ali posodobljena na spletni strani www.dvorectrebnik.si.

II.
Pogodba (rezervacija)

1. Pogodba, v nadaljevanju tudi rezervacija, začne veljati na zahtevo gosta s pisno potrditvijo s strani Dvorca Trebnik – SOBE.

2. Če je rezervacija za gosta narejena s strani tretje osebe, le-ta, prav tako kot gost, postane pogodbena stranka in predstavlja skupnega dolžnika.

III.
Storitve, cene, plačila in zaračunavanje

1. Dvorec Trebnik – SOBE je gostom dolžan nuditi storitve, ki jih opravlja kot nastanitveni obrat s sobami.

2. Gost je dolžan nastanitvenemu obratu plačati dogovorjeno ceno za osnovne in dodatne storitve. Velja tudi za storitve in stroške storitev, ki nastanejo zaradi tretje osebe.

3. Če Dvorec Trebnik – SOBE storitev umakne z upravičenim razlogom, gost nima pravice do odškodninskega zahtevka.

4. Dogovorjene cene vključujejo veljavni zakonski DDV v Sloveniji. Če se stopnja DDV, ki se uporablja za pogodbene storitve, spremeni po sklenitvi pogodbe, se bodo cene ustrezno prilagodile.

5. Stroške do Dvorca Trebnik – SOBE je potrebno poravnati takoj ob izdaji računa, brez kakršnega koli odbitka, razen če so bili izrecno dogovorjeni drugi pogoji plačila. Dvorec Trebnik – SOBE je upravičen do izterjave in zahteve za takojšnjim plačilom za storitve. Če plačilo ni opravljeno v roku, ima Dvorec Trebnik – SOBE pravico zahtevati zamudne obresti v višini 10% osnovne cene za pravne osebe in 5% za fizične osebe. Dvorec Trebnik – SOBE ima pravico dokazati večjo škodo, v kolikor se ta pojavi.

6. Dvorec Trebnik – SOBE ima pravico zahtevati ustrezno vnaprejšnje plačilo ali varščino v obliki jamstva z gostovo kreditno kartico ali vnaprejšnjim nakazilom na TRR.

7. Dvorec Trebnik – SOBE ima nadalje pravico zahtevati od gosta ustrezno vnaprejšnje plačilo ali varščino na začetku ali tekom njegovega bivanja, če vnaprejšnje plačilo ali varščina še ni bila plačana v skladu z zgoraj omenjenimi določbami.

IV.
Razpoložljivost sob, prihod in odhod, parkirana mesta

1. Gost nima pravice zahtevati razpoložljivost določene sobe, razen če je bila s strani Dvorca Trebnik – SOBE pisno potrjena razpoložljivost določene sobe.

2. Rezervirane sobe so gostu na voljo od 14.00 na dan prihoda. Gost ne more zahtevati, da bo soba na voljo pred tem. Gostje, ki prispejo pred 14.00 lahko sobo prevzamejo kakor hitro je mogoče, glede na razpoložljivost.

3. Razpoložljive sobe morajo biti prevzete do 22.00 na dan prihoda. Po tem času lahko Dvorec Trebnik – SOBE da sobe na voljo drugim, razen če gost vnaprej in pisno obvesti o kasnejšem prihodu. Dvorec Trebnik – SOBE ima pravico zahtevati jamstvo za kasnejše prihode.

4. Na dogovorjen dan odhoda je sobo potrebno zapustiti najkasneje do 10.00. Po tem času lahko Dvorec Trebnik – SOBE zaračuna 50% dogovorjene cene sobe za dodatno uporabo sobe do 18.00 in 100% po 18.00. Dvorec Trebnik – SOBE je pridržan do zahtevka za nadomestilo za odškodnino.

5. Po predhodnem dogovoru je na dan prihoda možno dobiti sobo že prej  (early check-in) oziroma lahko na dan odhoda sobo zapustite tudi kasneje (late check-out).

6. Parkirna mesta so za goste nastanitvenega obrata Dvorec Trebnik – SOBE na voljo brezplačno. Nahajajo se v neposredni bližini nastanitve. Na voljo je omejeno število parkirnih mest – rezervacija parkirnega mesta ni možna. V veliki večini primerov je zmeraj dovolj praznih parkirnih prostorov. Dvorec Trebnik – SOBE ne odgovarja ali nosi odgovornosti za kakršne koli poškodbe avtomobilov na omenjenem parkirišču.

V.
Hišni red

1. Da bo vaše bivanje kar se da prijetno, velja v sobah za goste in skupnih prostorih Dvorca Trebnik ‘zaveza umirjenosti’. Od 22.00 do 6.00 ure je zahtevan nočni mir. Posledica upravičenih pritožb drugih gostov zaradi prevelikega hrupa je, da mora hrupna družba takoj in brez povračila zapustiti objekt. Prenočevanje oseb, ki niso prijavljene, ni dovoljeno.

2. Domače živali v objektu niso dovoljene.

3. V vseh prostorih Dvorca Trebnik je kajenje prepovedano. V primeru neupoštevanja pristojne zakonodaje RS bomo primorani ukrepati. V primeru kajenja v nekadilski sobi bomo primorani zaračunati generalno čiščenje sobe in s tem povezano nastalo škodo.

4. Prosimo, da ne poškodujete in ne odnašate sobnega inventarja. Gost odgovarja za škodo, ki je nastala po njegovi krivdi ali po krivdi tistih, za katere odgovarja in tistih, ki ga obiščejo.

5. V primeru kršitev hišnega reda se izvajajo ukrepi prepovedi vstopa, odstranitev iz prostorov objekta in povračilo povzročene škode. Podrobnejše informacije o delovanju nastanitvenih kapacitet so na voljo v priročniku v sobah Dvorca Trebnik, za dodatne informacije pa se lahko obrnete tudi na osebje, ki vam bo z veseljem svetovalo. S potrditvijo rezervacije se razume, da ste s hišnim redom seznanjeni in da ga boste spoštovali.

VI.
Prekinitev s strani gosta

1. Prekinitev pogodbe o namestitvi s strani gosta zahteva vnaprejšnjo pisno soglasje. Brez soglasja Dvorca Trebnik – SOBE je gost primoran plačati 100% pogodbeno dogovorjene cene za prenočitev.

2. Če je rok za odstop od pogodbe brez stroškov dogovorjen med Dvorcem Trebnik – SOBE in gostom, lahko gost odstopi od pogodbe do te točke brez zahteve od Dvorca Trebnik – SOBE po plačilu ali nadomestku za odškodnino.

VII.
Prekinitev s strani Dvorca Trebnik – SOBE

1. Če je bilo dogovorjeno, da lahko gost odstopi od pogodbe brez nastalih stroškov v določenem obdobju, je tudi Dvorec Trebnik – SOBE upravičen do odstopa od pogodbe v tem obdobju.

2. Če dogovorjeno vnaprejšnje plačilo ali vnaprejšnje plačilo na podlagi splošnih pravil in pogojev ni plačano v dogovorjenem roku, je Dvorec Trebnik – SOBE upravičen do prekinitve pogodbe. Dvorec Trebnik – SOBE prav tako lahko zahteva nadomestek za škodo s strani gosta.

3. Dvorec Trebnik – SOBE je upravičen do prekinitve pogodbe s takojšnjim učinkom, če:
• nastale okoliščine, na katere Dvorec Trebnik – SOBE nima vpliva, povzročijo nezmožnost izvršitve pogodbe;
• pride do ugotovitve, da so sobe namerno rezervirane z uporabo napačnih ali zavajajočih informacij o dejstvih, ki se dotikajo pogodbe, npr. kdo je gost in kakšen je njegov namen bivanja;
• je namen ali razlog bivanja nezakonit;
• primerna namestitev ni zagotovljena, saj se nastanitev prenavlja;
• gost odstopi od dela pogodbe, dogovor ni mogoč.

VII.
Odgovornost

Dvorec Trebnik – SOBE ne prevzema nobene odgovornosti niti ne odgovarja za potencialne poškodbe gostov na zemljišču stavbe ali v stavbi sami, kot na primer pri uporabi stopnišč.

Dvorec Trebnik – SOBE,
december 2020, Slovenske Konjice, Slovenija